Αποδείξτε ότι είστε άνθρωπος
The consumption of alcohol by individuals under the age of 18 is illegal.